Shopping Cart
0 items
 
Brands
 
Clock
 

Welcome to บจก.มีสุข เรียลเอสเตท ร้านค้าส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

Welcome to my store!

Latest Products
เหล็กกล่องกาวาไนช์ 1" x 1" x 1.2 มม.*
เหล็กกล่องกาวาไนช์ 1" x 1" x 1.2 มม.*
2" x 2" x 1.5 มม.
513.00 บาท  
GI 2" x 4 "***
GI 2" x 4 "***
2" x2" x 1.2 mm
285.00 บาท  
GI 2" x 4 "**
GI 2" x 4 "**
1-1/2" x3" x 1.4 mm
520.00 บาท  
GI 2" x 4 "*
GI 2" x 4 "*
1-1/4" x1-1/4" x 1.2 mm
273.00 บาท  
Eps sandwich panel 100 mm*
Eps sandwich panel 100 mm*
EPS 100 mm
2,245.00 บาท  
เหล็กกล่องกาวาไนช์ 1" x 1" x 1.2 มม.
เหล็กกล่องกาวาไนช์ 1" x 1" x 1.2 มม.
1" x 1" x 1.2
215.00 บาท  
GI 2" x 4 "
GI 2" x 4 "
GI 2"x4"x1.5 mm
606.00 บาท  
tube galvanized
tube galvanized
GI 1 "x 2"x1.2 mm
250.00 บาท  
หลอดไฟ 20W /220V  spot light LED***
หลอดไฟ 20W /220V spot light LED***
U15-3
675,000.00 บาท  
หลอดไฟ 20W /220V  spot light LED***
หลอดไฟ 20W /220V spot light LED***
KX161-3
1,400,000.00 บาท  
หลอดไฟ 20W /220V  spot light LED**
หลอดไฟ 20W /220V spot light LED**
KX91-3C
960,000.00 บาท  
หลอดไฟ 20W /220V  spot light LED*
หลอดไฟ 20W /220V spot light LED*
KX080-3
2,350,000.00 บาท