ตระกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
นาฬิกา
 

เกี่ยวกับเรา

     บริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยนายเฉลิม ทองสุข ซึ่งเป็นวิศวกรโยธา ที่มีความรู้ความชำนาญด้านงานก่อสร้าง โดยดำเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภายหลังทางบริษัทเล็งเห็นทิศทางงานก่อสร้างว่าควรจะเป็นระบบสำเร็จรูป ซึ่งส่งผลทำให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ด้านเวลา และสามารถยกระดับคุณภาพด้านการบริหารงานก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้นมากกว่างานก่อสร้างที่มีอยู่ในระบบเดิม

     ทั้งนี้ บริษัทฯจึงได้เพิ่มขยายงานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ได้แก่

     1. บ้านน็อคดาวน์ผนังเบา - Happy house

     2. โรงงานสำเร็จรูป ซึ่งเป็นระบบผลิตจากโรงงาน - Happy warehouse

     3. เครื่องจักร เครื่องมือก่อสร้าง - Happy Tools

     4. วัสดุก่อสร้าง - Happy

     โดยใช้รูปแบบการขายและกระจายตัวแทนแบบเครือข่ายใยแมงมุม สร้างโครงข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยการเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน โดยมีแนวคิดในการลดต้นทุนการตลาด และเข้าสู่ตลาดแบบสมบูรณ์แบบ คือผู้ซื้อและผู้ขายยินดีพบปะราคากันเพื่อมองถึงภาพรวมในการขายมากกว่า เนื่องจากมีการเปิดเผยราคาซื้อขายกันอย่างชัดเจน ซึ่งแนวคิดการสร้างโครงข่ายการตลาดแบบสมบูรณ์แบบนี้ จะเป็นการสร้างตลาดร่วมกันระหว่าง Happy กับตัวแทนจำหน่ายตามแผนการตลาดและในประเด็นสำคัญ คือเมื่อตัวแทนจำหน่ายพัฒนาองค์กรการขายในระดับหนึ่งตัวแทนจะได้รับเงินปันผลหุ้นส่วน ส่งผลทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น และสร้างพันธมิตรการค้าแบบถาวร

     พันธกิจบริษัท "เราจะช่วยกันสร้างเมือง" 

     ค่านิยมองค์กร

        1. Customer Focus : ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

        2. Team : มุ่งผลงานของทีม มาก่อนงานของตนเอง

        3. Law & Regulations : ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท

        4. Action : ลงมือทำ ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ หากตั้งใจทำ

        5. Talk : ปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออก

....การใส่รูปภาพ....

ประวัติผู้บริหาร

                                                

นายเฉลิม ทองสุข 

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการด้านการเงิน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อสร้างวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ

ประสบการณ์

- ด้านการตลาด และการเงิน

- รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ

 

ดร.ภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์  

 
                                              
 
ที่ปรึกษา บริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด / Consultant  "Franshise HAPPY"
ที่ปรึกษา หจก.เฉลิมรัตน์ อินเตอร์เทรดิ้ง  / Consultant  "Franshise LAIPAK"
อาจารย์ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  หลักสูตร ปริญญาโท-เอก สาขาพัฒนาที่ดิน และทรัพย์สิน
Lecturer / Assistant Program Director Bangkok Education Center.
University of Interdisciplinary Studies (UIDS), Dallas, Texas, USA.
 

ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม 

นาย มัทนะ วิริยุนุเคราะห์ ( สย 9990 )

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม โยธา

มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า ธนบุรี 

นาย จาตุรงค์ จิตประเสริฐ ( สย 9136 )

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม โยธา

มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า ธนบุรี